Dodatkowe Informacje

Cena netto w PLN – zawiera podatki
Niektóre produkty mogą być zamrożone
Niektóre z naszych produktów mogą zawierać alergeny
Dla grup 10 osób i powyżej doliczamy serwis 10%

Net price in PLN – taxes included
Some products can be frozen
Some of our products may contain allergens
For groups over 10 people we add 10% service

Prezzo netto in PLN – tasse incluse
Alcuni prodotti possono essere congelati
Alcuni dei nostri prodotti possono contenere allergeni
Per gruppi superiori a 10 persone aggiungiamo il servizio del 10%